Den fornnordiska skapelseberättelsen

Författare
Nils-Eric Hennix
(Nils-Eric Hennix illustrationer: Carl Larsson ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Valkyria, Mediaprint 1995 Sverige, Malmö, Uddevalla 151 sidor. ill. 21 cm