Den från Rügen härstammande ätten von Platens äldre historia i kort översikt

Författare
Philip von Platen
(Philip von Platen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1940 Sverige, Lund 69 sidor., 2 pl.-bl. ill.
1940 Sverige, Ystad 69 s : ill