Den galopperende svensken

Originaltitel
Den galopperande svensken Norska
Författare
Sture Dahlström
(Sture Dahlström oversatt av Anlaug Lia.)
Genre
Romaner, Roman
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Spetakkel Forlag 2016 Norge, Oslo 380 sidor 22 cm 978-82-999632-6-8