Den gamla fyrbåkens hemligheter - originalroman

Författare
Hanna Ongelin
(Af Hanna Ongelin)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bosse 1882-1883 Sverige, Stockholm 2 vol. (548, 159 sidor.)