Den gamla goda tiden

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig, Hallandsposten 1970 Sverige, Stockholm, Solna, Halmstad 151 sidor.
Ehlins folkbildningsförl., Stockholms bokbinderi 1956 Sverige, Stockholm, Stockholm 127 sidor. ill.