Den gamle herregaard - roman

Författare
Laura Fitinghoff
(Af Laura Fitinghoff overs. af A-e)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1897 Norge, Kristiania 495 sidor.