Den gamle kvernen

Författare
Leonard Strömberg
(Overs. av Jorulf Aarvold)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
De unges forl. 1973 Norge, Oslo 256 sidor. 82-510-0323-7
De unges forl. 1963 Norge, Oslo 256 sidor.
1955 Norge, Oslo 252 sidor.