Den gråklädde, en folkskrift. Af d:r Johan Henrik Jung ... äfwen kallad Henrik Stilling. Öfwersättning från tyskan. Stockholm. Tryckt hos direct. Henrik And. Nordström. =1. 1817.= Del 1, Första häftet. 1817

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1817 Sverige, Stockholm [02] , 42 sidor. & omsl. 8:o