Den gråklädde, en folkskrift. Af d:r Johan Henrik Jung ... äfwen kallad Henrik Stilling. Öfwersättning från tyskan. Stockholm. Tryckt hos direct. Henrik And. Nordström. =1. 1817.=

Författare
Johann Heinrich Jung-Stilling
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1817 Sverige, Stockholm 8:o.