Den gyllene salamandern

Författare
Victor Canning
(Övers. av Nils Fredricson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Allhem 1952 Sverige, Malmö 270 sidor.