Den hög- och välborna Ribbinge-slägtens ättaretal, jemte anmärkningar om dess namn, vapn, personer, embeten

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1758 Sverige, Stockholm