Den hög- och wälborna Wlfsparre-ätten jemte någre anmärkningar om des namn och wapn, riddare-orden, personer och ämbeten samt gods och sätesgårdar, utur gamle skrifter och handlingar sammanletad af Jonas Bång. Stockholm, trykt uti thet - kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma 1741

Författare
Jonas Bång
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1741 Sverige, Stockholm [50] sidor. 2:o.