Den heliga Birgitta och Vadstena

Författare
Aron Andersson
(Aron Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska museet 1971 Sverige, Stockholm (12) sidor.
Almqvist & Wiksell(distr., Norstedt 1970 Sverige, Stockholm, Stockholm 74 sidor., [6] pl.-b. ill.
Statens hist. museum 1970 Sverige, Stockholm [1], 29 sidor. 23 cm
Statens historiska museum 1970 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 29 sidor.