Den heliga Genoveva - En av världens märkligaste mödrar. Efter munken R.de Cerisèers "Genoveva av Brabant" 1647 Till svenska av Axel Kerfve

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1922 Sverige, Stockholm