Den heliga skrifts lära om sakramenterna, dopet och Herrans nattward

Författare
B. A. Carlson
(Af B. A. Carlson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1876 Sverige, Karlskrona 78 sidor.