Den heliga vreden - svensk polemik från medeltid till folkhem

Författare
(Illustrerat av Ulf Sveningson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs-posten 1987 Sverige, Göteborg 47 sidor. : ill. 30 cm 970247-5-9 (Invalid)