"Den himmelska passionen" - om mänskliga relationer och gudsrelationen

Den himmelska passionen

Boken är en uppföljare till "Sommarsvalor och vintermesar" - en bok om att leva i den laestadianska väckelsen idag. Den tidigare boken har gett följdfrågor till författaren om främst två ämnesområden: dels synen på familjerelationerna dvs. man - kvinna och synen på barn och barnuppfostran, dels frågorna om bibelsyn, gudsuppfattning och människosyn. Boken syfte är att visa hur det bibliska ordet i vår tid fortfarande är relevant som grund och utgångspunkt för såväl de mänskliga relationerna som gudsrelationen. Boktiteln är ett uttryck, använt av väckelsegrundaren Laestadius. Det antyder hur de viktiga mänskliga relationerna på ett djupgående sätt hör ihop med vår gudsrelation.

Författare
Maj-Lis Palo
(Maj-Lis Palo.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biblioteca Laestadiana, Team offset & media cop. 2003 Sverige, Haparanda, Malmö 236 sidor. 23 cm