Den historiska romanen och sanningen - historiesyn, värdestruktur och empiri i Georg Starbäcks historiska författarskap = Der historische Roman und die Wahrheit : Geschichtsauffassung, Wertstruktur und Empirie in Georg Starbäcks Verfasserschaft

Författare
Christer Öhman
(Christer Öhman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Almqvist & Wiksell International distributör, Gotab 1991 Sverige, Uppsala, Stockholm, Stockholm 208 sidor. 23 cm