Den homöopathiska läkekonstens användning emot asiatiska choleran 1. h

Författare
Johan Joseph Roth
(Framställd af Johan Joseph Roth, som på Konungens af Bayerns befallning, i april 1832 reste, för att samla erfarenhet om cholerans homöopatiska behandling öfwersättning, på begäran försedd med företal och anmärkningar af P. J. Liedbeck)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palmblad 1834 Sverige, Upsala 41 sidor.