Den klara morgonstjernan - en julbetraktelse

Författare
Johan Christoffer Bring
(Af J.C. Bring)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1894 Sverige, Stockholm 11 sidor.