Den Korsfäste - Passionspredikningar

Författare
Gustaf Emanuel Beskow
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fosterlandsstift 1912 Sverige, Stockholm 370 sidor.
Fosterlandsstift 1903 Sverige, Stockholm 341 sidor.
Ev. fost.-stift. 1875 Sverige, Stockholm 282 sidor.