Den kristna kyrkans och kyrkolärans utveckling under de sju första århundradena e.K - fyra föreläsningar hållna i Arbetareinstitutet

Författare
Anton Nyström
(Af Anton Nyström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Adolf Bonnier 1882 Sverige, Stockholm 75 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan