Den långa järnåldern - sociala strategier, normer, traditioner

Författare
Ola Kyhlberg
(Ola Kyhlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University 2012 Sverige, Uppsala 343 sidor. ill. 978-91-506-2282-9