Den långa vägen till föräldrainflytande - rapport från två forskningscirklar kring arbetarrörelsen och skolan

Författare
Gunilla Härnsten
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. 1995 Sverige, Uppsala 48 sidor. 91-86744-79-8