Den lekande Fröding - en författarskapsstudie

I Den lekande Fröding möter vi en annorlunda bild av den Fröding vi är vana vid att betrakta som antingen en folklig visdiktare eller ett olyckligt poetgeni. Litteraturvetaren Erik Zillén studerar i sin avhandling Frödings författarskap ur lekens perspektiv. Zillén tar avstamp i Frödings rimpokal En pligt-dikt och utnyttjar lekteorier som utvecklats inom bland annat psykologi, pedagogik och antropologi.Olika kapitel ägnas åt Frödings lek med språket, hans lek med annan litteratur och hans lek med pseudonymer. Frödings mindre uppmärksammade tillfällesverser, kåserier, dialektberättelser och brev behandlas på samma villkor som hans mest kända dikter. Avhandlingen mynnar ut i en alternativ Frödingkanon som radikalt skiljer sig från det texturval författarskapets klassikerstatus under 1900-talet vilat på.Den lekande Fröding är den första akademiska avhandlingen om Frödings författarskap som publicerats i Sverige sedan 1962.

Författare
Erik Zillén
(Erik Zillén.)
Genre
Biografi, Bok, theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordic Academic Press, AiT Falun 2001 Sverige, Lund, Falun 524 sidor. 23 cm