Skrifter D. 2

Författare
Pär Lagerkvist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1932 Sverige 346 sidor.
Bonnier 1921 Sverige, Stockholm 66 sidor.