Den mörka blomman - en analys av Ture Rangströms tonsättningar av fem Bo Bergman-dikter

Författare
Anna Sellberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet, Musikvetenskapliga institutionen 1998 Sverige, Stockholm 29 sidor. : musiknoter