Den mörka gåtan

Författare
Dorothy Daniels
(Dorothy Daniels översättning: Knut Rosén)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1989 Sverige, Malmö 160 sidor. 18 cm 91-35-03677-X