Den mörka scenen

Författare
Dorothy Daniels
(Dorothy Daniels översättning: Tora Bergengren)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1991 Sverige, Malmö 159 sidor. 18 cm 91-35-04174-9