Den mystiske greven

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Saga Egmont 2018 Danmark 192 sidor 22 cm 978-87-26-04271-9
Richter 1995 Sverige, Malmö 189 sidor. 18 cm 91-7707-862-4
Wennerberg 1981 Sverige, Malmö 192 sidor. 18 cm 91-35-02083-0
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65769-0