Den nakna sanningen - de svenska organisationernas klädstöd till Moçambique och dess inverkan på lokal textilproduktion

Författare
Hans Abrahamsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Area Forecasting Institute 1988 Sverige, Göteborg 18 sidor.