Den nivågrupperade modellen - ett enkelt hjälpmedel för odontologisk vårdplanering för både tandvårdsteamets och patientens bästa

Författare
Hans Sandberg
(Hans Sanberg, Uno Fors)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LIC, Invest-odont cop. 1990 Sverige, Solna 47 sidor. : diagr., tab. 25 cm 91-7584-226-2