Den norrøne litteraturen Bd 1, Edda

Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norske samlaget 1961 Norge, Oslo 356 sidor.