Den nya Verden, en Dagbog i Breve, skrevne paa en toaarig Reise i Nord-Amerika og paa Cuba

Originaltitel
Hemmen i den nya världen
Författare
Fredrika Bremer
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854-1855 Danmark, Kjøbenhavn
1854-1855 Danmark, København 2 vol. (592, 673 sidor.)