Den nya ekonomistyrningen, Övningsbok

Libers storsäljare Den nya ekonomistyrningen kommer nu i ny upplaga där formatet är annorlunda än tidigare och innehållet fylligare. Bokens innehåll sedan tidigare, vilket bland annat inbegriper budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, standardkostnader och internprissättning, behandlas lika utförligt som i tidigare upplagor. De två ämnesområden som tillkommit är investeringskalkylering och ekonomistyrning av projekt. Omarbetningarna gäller bland annat kapitlet om standardkostnader, där texten komprimerats något i den nya upplagan. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Christian Ax
(Christian Ax, Håkan Kullvén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2015 Sverige, Stockholm, Polen 323 sidor. ill. 27 cm 978-91-47-11096-4
MTM 2015 Sverige, Johanneshov Övningsbok: 1 CD-R
TPB 2011 Sverige, Johanneshov Övningsbok med lösningar: 1 CD-R 4 3/4 tum
Liber, Elander 2009 Sverige, Malmö, Sverige 531 sidor. 27 cm 978-91-47-08976-5, 978-91-47-10344-7
Liber 2009 Sverige, Malmö, Kroatien 319 sidor. 27 cm 978-91-47-09459-2
Liber 2009 Sverige, Malmö 319 sidor. 27 cm 978-91-47-09450-9
Liber ekonomi, Elander Berling 2005 Sverige, Malmö, Malmö 693 sidor. 23 cm 978-91-47-07585-0
Liber ekonomi, Daleke grafiska 2005 Sverige, Malmö, Malmö 320 sidor. 23 cm 978-91-47-07611-6
Liber ekonomi, Daleke grafiska 2002 Sverige, Malmö, Malmö 290 sidor. 23 cm