Den nya ekonomistyrningen, Övningsbok

Författare
Christian Ax
(Christian Ax, Håkan Kullvén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2015 Sverige, Stockholm, Polen 323 sidor. ill. 27 cm 978-91-47-11096-4