Den nya ekonomistyrningen + Investeringsbedömning, en introduktion

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2002 Sverige 978-91-47-06546-2