Den nya ekonomistyrningen Lärobok / Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén

Författare
Christian Ax
Målgrupp
Vuxen
Genre
E-textbok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MTM 2015 Sverige, Johanneshov Härtill kompletterande information på Internet (aktiveringskod krävs)
TPB 2011 Sverige, Johanneshov [Lärobok]: 1 CD-R 4 3/4 tum