Den nya industristaten

Författare
John Kenneth Galbraith
(Övers. av Vera Ölmedal John Kenneth Galbraith)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1969 Sverige, Stockholm 377 sidor.
Wahlström & Widstrand, Thule 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 369 sidor.
Wahlström & Widstrand 1968 Sverige, Stockholm 369 sidor.
Wahlström & Widstrand, Thule 1967 Sverige, Stockholm, Stockholm 369 sidor.