Den nya landskapsmaten

Författare
Ulla Tham
(Ulla Tham foto av Bengt Weilert.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden cop. 1992 Sverige, Stockholm, Italien 160 sidor. färgill. 27 cm