Den nya lantbruksbeskattningen, Arbetsbok - jordbruk

Författare
K. Olov Andersson
(K. Olov Andersson, Rune Birgersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, LTK, Seelig 1972 Sverige, Stockholm, Solna 53 sidor. 91-36-00215-1
LT, LTK, Seelig 1972 Sverige, Stockholm, Solna 56 sidor., sidor. 57-64 91-36-00224-0