Den nya vägen

Författare
Lidman Hans
(Hans Lidman)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hans Lidman sällskapet 2007 Sverige, Falun 282 sidor. 978-91-974261-5-2