Den permanenta revolutionens epok

Författare
Lev Trotskij
(Leo Trotskij en antologi av Isaac Deutscher svensk .vers.: Kenth-Åke Andersson ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Partisan, Seelig, Hallandsposten 1969 Sverige, Mölndal, Solna, Halmstad 332 sidor.