Den philosophiska läkarekonsten, som lärer at känna och bota alla själens och sinnets sjukdomar. Författad af ... Melch. Adam Weickard; och ifrån tyskan öfwersatt af Joh. Ad. Stechau. Stockholm, tryckt hos direct. Johan A. Carlbohm - 1807

Författare
Melchior Adam Weikard
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1807 Sverige, Stockholm 208 sidor. =(s. 206-08 opag.)=; [1] pl. 8:o.