Den philosophiske läkaren, af ... Melch. Adam Weickard. Öfwersätning ifrån tyskan. =Stockholm. 1-6. 1798-1806.= Del 6, Fjerde och sista delen, innehållande den philosophiska läkarekonsten. Stockholm, tryckt hos directeuren och kgl. fält-boktryckaren Peter Sohm, 1806

Författare
Melchior Adam Weikard
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1806 Sverige, Stockholm 208 sidor. =(s. 206-08 opag.)=; [1] pl. 8:o.
1802 Sverige, Stockholm 128 sidor. =(s. 126-28 opag.).= 8:o.
1801 Sverige, Stockholm 16, 84, 125 sidor. 8:o(4).
1799 Sverige, Stockholm [04], 204 sidor. 8:o(4).
1798-1806 Sverige, Stockholm 8:o, 8:o(4).
1798 Sverige, Stockholm [02], ii56, iii74, iv48, v220 sidor. =(s. iv47/48 blank, 219 opag. bokbindaranvisning)=; [1] pl. 8:o(4)
(Lindh : Zetterberg : Sohm 1798 Sverige, Stockholm [02], ii56, iii74, iv48, v220 sidor. =(s. iv47/48 blank, 219 opag. bokbindaranvisning)=; [1] pl. 8:o(4)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan