Den politiske Stig Dagerman - tre studier

Författare
Hans Sandberg
(Hans Sandberg.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Federativ, Federativ 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 151 sidor. 21 cm