Den problematiska etiken - om barnsyn i forskning och praktik

Författare
(Birgitta Qvarsell, Catharina Hällström och Annika Wallin (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Daidalos 2015 Sverige, Göteborg, Lettland 142 sidor. 21 cm 978-91-7173-468-6