Den rätta linjen

Författare
Nigel Williams
(Nigel Williams översättning: Klas Östergren och Håkan Bjerking)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
19--? Sverige, S.l. 127 sidor.