Den romantiska parken - Baldersnäs på Dal

Baldersnäs park i Dalslands skogsbygder var på sin tid en av de främsta och största romantiska parkanläggningarna i Sverige. I boken Den romantiska parken Baldersnäs på Dal får vi följa anläggandet av den stora parken, bland annat genom en bevarad anteckningsbok där Carl Fredrik Wærn under många år noterade alla planerade park- och trädgårdsprojekt.

Författare
Kolbjörn Waern
(Kolbjörn Waern.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Warne 2008 Sverige, Partille 176 sidor. 978-91-85597-08-6