Den ryska tsarismens utrikespolitik

Originaltitel
Die auswärtige Politik des russischen Zarentums Svenska
Författare
Friedrich Engels
(Friedrich Engels övers. av Erik Göthe.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oktoberförl., Ordfront 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 62 sidor. 19 cm